Мејрима Хасић

Посланик

Датум рођења: 20. 06. 1991. године

Мјесто рођења: Чапљина

Пребивалиште: Чапљина

Националност: Бошњак

Страначка припадност: СДА – СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ

Занимање:

Завршена школа/стручно звање:

Радно искуство:

Страначке активности и досадашњи политички ангажман: –

Брачно стање: