Селма Сефић

Посланик

Датум рођења: 13. 08. 1993. године

Мјесто рођења: Мостар

Пребивалиште: Мостар

Националност: Бошњакиња

Страначка припадност: Прва Мостарака Партија

Занимање: Заступница у Скупштини ХНК

Завршена школа/стручно звање: Дипл. Социолог истраживач-бацхелор

Радно искуство: Приправнички стаж у Министарству образовања, науке, културе и спорта ХНК

Страначке активности и досадашњи политички ангажман: Чланица Прве Мостарске Партије од њеног оснивања, као и чланица предсједништва ПМП.

Брачно стање: Удата