Сједница Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона ће се одржати 07.05.2024. године (уторак) у великој сали Скупштине ХНК, Улица Јакова Баруха Шпанца 2. са почетком у 11:00 сати.

За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:

 

  1. Посланичка питања,
  2. Приједлог Закона о престанку важења Закона о висини стопе затезне камате на јавне приходе (скраћени поступак),
  3. Приједлог Одлуке о кредитном задужењу ХНК у 2024. години за реализовање Пројекта прилагодбе Хотела,,Еро“ за смјештај органа и тијела управе ХНК,
  4. Извјештај о раду Кантоналног суда у Мостару за 2023. годину,
  5. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета ХНК за 2023. годину,
  6. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о извршењу Текуће резерве Буџета ХНК за 2023. годину

Пријенос сједнице ће бити омогућен путем Yоутубе канала:

https://www.youtube.com/channel/UCULC3_yMkHMbUNFwrOxpI-A