• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

Дана 23.11.2023. године одржана је редовна сједница Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона.

Након посланичких питања, разматрана је и усвојена Одлука о приступању изради допуне Просторног плана Херцеговачко-неретванског кантона.

Основни циљ приступа изради допуна Просторног плана ХНК јесте препознати и предложити потенцијалне локације у ХНК намијењене за изградњу сунчаних фотонапонских електрана. Избор и оцјена потенцијалних локација подразумијева анализу њихових карактеристика у односу на њихов енергетски потенцијал, инфраструктурне карактеристика, просторно – планске и околишне аспекте те заштиту природних вриједности и грађевинске баштине.

Рок за израду преднацрта допуне Просторног плана ХНК је најдуже 60 (шесдесет) радних дана  од дана доношења Одлуке о приступању изради допуне Просторног плана ХНК.

Носилац припреме за израду допуне Просторног плана ХНК и носилац израде допуне Просторног плана ХНК је Министарство грађења и просторног уређења Херцеговачко-неретванског кантона.

Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона усвојила је Извјештај о раду Кантоналног јавног правобранилаштва за 2022. годину, те је примила к знању Извјештај о раду Тужилаштва ХНК за 2022. години и Извјештај о раду Кантоналног суда Мостар за 2022. годину.