• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

При утврђивању дневног реда сједнице Скупштине посланици су изгласали допуну дневног реда са тачкама  Одлука о измјени Одлуке о усвајању Просторног плана подручја посебних обиљежја  за подручје од значаја за Херцеговачко-неретвански кантон „Парк природе Хутово блато“ за период од 2013. до 2023. године те тачке Одлука о измјени Одлуке о провођењу Просторног плана подручја посебних обиљежја  за подручје од значаја за Херцеговачко-неретвански кантон „Парк природе Хутово блато“ за период од 2013. до 2023. године. Наведене Одлуке су усвојене у наставку сједнице.

На данашњој сједници Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона усвојен је Закључак којим се прихвата се Нацрт Буџета Херцеговачко-неретванског кантона за 2024. годину као добра основа за израду Приједлога Закона о извршењу Буџета. за 2024. годину у износу од 353.374.555,00 КМ.

Пројекције порезних прихода у нацрту Буџета за 2024. годину, засноване су на достављеним ревидираним пројекцијама прихода за 2023. годину и пројекције за период 2024.- 2026. год., добивених од Федералног министарства финансија у октобру текуће године, које су засноване на задњим макроекономским прогнозама, преузетим од Дирекције за економско планирање (ДЕП) у септембру 2023. године.

У нацрту Буџета планирано је и покриће дијела дефицита исказаног у ранијем периоду, у складу са чланом 7. Закона о измјенама и допунама Закона о буџету у Федерацији БиХ у износу од 6,5 мил. КМ и 2 милион КМ Граду Мостар на основу Споразума о начину извршења обавеза ХНК према Граду Мостару (четврти дио) тако да свеукупни расходи и издаци и покриће дефицита износи 353.374.555,00 КМ.

Усвојен је и Закључак којим се прихвата Нацрт Закона о извршењу Буџета Херцеговачко-неретванског кантона за 2024. годину као добра основа за израду Приједлога Закона.

Усвојена је Одлука којом ће се јавне потребе Херцеговачко-неретванског кантона у првом тромјесечју 2024. године привремено ће се финансирати до висине тромјесечног просјека утрошених средстава остварених у фискалној 2023. години, у укупном износу од 70.297.561,00 КМ. Средства ће се, пропорционално оствареним приходима у првом тромјесечју 2024. године, распоређивати корисницима мјесечно.