• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

На 14. ванредној сједници Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона посланици су разматрали у усвојили Закон о материјалној подршци породицама с дјецом и Закон о измјенама Закона о просвјетној инспекцији који су разматрани по скраћеној процедури.

Законом о материјалној подршци породицама с дјецом у Федерацији Босне и Херцеговине утврђена су основна права породицама с дјецом и то: дјечји додатак и новчана помоћ незапосленој породиљи, с тим да се средства за остваривање права на дјечји додатак обезбјеђују у буџету Федерације, а да се средства за остваривање права на новчану помоћ незапосленој породиљи обезбјеђују у буџету кантона.

Наведеним законом који подразумијева подршку кроз материјална давања, у циљу помагања у подизању, одгоју и збрињавању дјеце, као и њиховом оспособљавању за самостални живот и рад, незапослене мајке-породиље ће, умјесто досадашњих шест мјесеци, новчану подршку у износу који утврђује Влада ХНК примати дванаест мјесеци. По подацима из ранијих година, око 1200 мајки-породиља остварит ће ово право. Важна измјена коју садржава овај закон односи се и на укидање имовинског цензуса који више неће бити услов за остваривање права него ће право на накнаду остварити свака мајка-породиља која је је у Служби за запошљавање ХНК-а евидентирана као незапослена.

Усвојени Закон о измјенама Закона о просвјетној инспекцији предвиђа усклађивање са Законом о државној служби Ф БиХ и са Законом о организацији управе у ХНК. Наведеним члановима Закона, који се овим измјенама бришу, прописано је да се кантонални инспектори именују на четири године, што је супротно одредбама Закона о државној служби и Закона о организацији управе у ХНК.