• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

Објављује се јавни увид и расправа о Нацрту допуне Просторног плана Херцеговачко- неретванске жупаније/кантона, (у даљњем тексту: Нацрт допуне Плана).

За вријеме трајања јавног увида у Нацрт допуне Плана, исти ће бити доступан у аналогном облику за јавни увид у просторијама Министарства грађења и просторног уређења ХНК, Завод за просторно уређење ХНК, Стјепана Радића бр. 3, у року од 30 дана сваким радним даном од 9:00 до 11:00. Јавни увид у Нацрт Плана доступан је и на службеној wеб-страници Скупштине ХНК: www.skupstina-hnz-k.ba ( https://skupstina-hnz-k.ba/ostalo/ )

Јавна расправа о Нацрту допуне Плана, са стручним образложењем носитеља израде Плана, одржат ће се у просторијама Скупштине ХНК. Вријеме одржавања јавне расправе бит ће објављено у јавним медијима и на wеб-страници Скупштине ХНК: www.skupstina-hnz-k.ba

Приједлози, примједбе, сугестије и мишљења на Нацрт допуне Просторног плана ХНК могу се поднијети у трајању од тридесет (30) дана од дана објаве јавне расправе.

Примједбе, приједлоге, сугестије и мишљења на Нацрт допуне Плана (с наведеним именом, презименом и пуном адресом и бројем телефона предлагатеља) могу се доставити на адресу: Министарство грађења и просторног уређења ХНК, Стјепана Радића бр. 3. Мостар, с напоменом:

„за Нацрт допуне Просторног плана Херцеговачко-неретванског кантона“ као и давањем примједби, приједлога, сугестија и мишљења у записник за вријеме трајања јавне расправе. Примједбе, приједлози, сугестије и мишљења која нису достављена у року неће се узети у разматрање.