Желјка Чуле

Рођена 08.07.1961.г у Ловрећу - Имотски. Завршила средњу школу - Нову гимназију у Мостару. Дипломирала на Правном факултету у Мостару 1985 г; положила правосудни испит; говори њемачки језик. Од 1987.г.…