• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

На данашњој ванредној сједници Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона посланици су разматрали више битних финансијских докумената те су усвојили потребне одлуке.

Након дискусије усвојена је одлука којом се даје  сагласност на Измјене и допуне Финансијског плана Завода здравственог осигурања ХНК за 2023. годину (Ребаланс II).

Измјенама и допунама Финансијског плана Завода здравственог осигурања ХНК за 2023. годину (Ребаланс II) планирани су укупни расходи у износу од 191.094.000 КМ, што је више за 23.202.000 КМ или 13,82 % више у односу на прве Измјене и допуне Финансијског плана за 2023. годину. Планирани расходи састоје се од текућих издатака, капиталних расхода и текуће резерве.

Текући издаци (610 000) планирани су у износу од 183.831.000 КМ што 23.202.000 КМ или 14,44 % више у односу на прве Измјене и допуне Финансијског плана за 2023. годину (Ребаланс И).

Измјенама и допунама Финансијског плана (Ребаланс II) на позицији Услуге примарне здравствене заштите (613 941) планирано је повећање за 4.000.000 КМ или 11,48%. Будући да су од домова здравља пристигли захтјеви за повећањем уговорених средстава због повећања цијена потрошног материјала на тржишту, као и примјене колективних уговора лијечницима, Завод је осигурао додатна 4.000.000 КМ. Споменута средства су планирана у складу са Закључку Скупштине ХНК.

Већином гласова усвојена је и одлука којом се даје сагласност на Одлуку о извршењу Измјена и допуна Финансијског плана Завода здравственог осигурања ХНК за 2023. годину (Ребаланс II).

Након споменутих тачака посланици су разматрали и усвојили Одлуку о давању сагласности на  измјене и допуне Финансијског плана  Службе за запошљавање ХНК  за 2023. годину те Одлуку о извршењу Измјена и допуна Финансијског плана Службе за запошљавање ХНК за 2023. годину.

Укупни расходи и издаци према Измјенама и допунама Финансијског плана Службе за запошљавање износе 19.535.980,00 КМ и повећани су за 9,59 % у односу на средства планирана Финансијским планом Службе за 2023. годину.