• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

Дана 26.01.2021. године одржана је сједница Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона.

Након дискусије и више захтјева за измјене и допуне предложеног дневног реда, Скупштина је прихватила допуну дневног реда а које се односе на одлуку о категорији заштићеног дијела природе пећине Вјетреница са дијелом Поповог поља и Закључак којим се налаже Влади ХНК да припреми Информацију о стању у здравственом систему и здравственој заштити у ХНК.

Након посланичких питања, разматран је и усвојен Закон о измјени Закона о концесијама ХНК.

Скупштина ХНК је усвојила Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о слатководном рибарству ХНК и наложила надлежном министарству да у року од 60 дана организује јавну расправу.

Донесена је Одлука којом се усваја Стратегија развоја локалних путева ХНК за период 2020. – 2030. година.

Скупштина ХНК је донијела Одлуку о оснивању Јавне установе Одгојни центар Херцеговачко-неретванског кантона. Основне д‌јелатности Одгојног центра су између осталог: превенција, дијагностика и опсервације поремећаја у понашању малољетника и извршења одгојне препоруке и мјере упућивања у одгојни центар за малољетнике, изречене малољетном учинитељу кривичног д‌јела.