• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

Сједница Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона одржана у четвртак, 20.6.2024. године, у великој сали Скупштине ХНК, Улица Јакова Баруха Шпанца 2, са почетком у 12:00 сати.

 

Посланици су постављали питања Влади и другим релевантним институцијама у вези са актуелним проблемима и питањима од интереса за грађане Херцеговачко-неретванског кантона. Такођер поднесено је више посланичких иницијатива које ће бити достављене Влади ХНК на разматрање.

Усвојен је Програм рада Скупштине ХНК за 2024. годину којим су утврђени су циљеви и задаци које ће Скупштина ХНК остваривати у оквиру својих уставних и законских надлежности, као орган законодавне власти. Садржајем Програма рада обухваћени су најзначајнији прописи и друга акта која ће Скупштина ХНК разматрати и усвајати у току 2024. године, с циљем уређења свих области живота и рада у надлежности кантона, а које су прописане Уставом Федерације БиХ, Уставом Херцеговачко-неретванског кантона и законима.

Програм укључује законодавне активности, планиране сједнице, тематске расправе и друге релевантне активности.

Скупштина ХНК је усвојила Закључак којим прихвата Извјештај о раду Владе ХНК за 2023. годину. Влада ХНК је поднијела детаљан извјештај о свом раду у 2023. години. Извјештај је обухватио све кључне активности и постигнућа Владе, као и изазове с којима су се суочили током године. Наглашена су постигнућа у области економије, инфраструктуре, социјалне политике и других кључних сектора.

Представљен је и усвојен Програм рада Владе ХНК за 2024. годину. Програм укључује планиране пројекте и активности које Влада намјерава реализирати у наредној години, с посебним фокусом на економски развој, унапређење инфраструктуре, социјалне политике и побољшање квалитета живота грађана.

Донесена је Одлука о усвајању Извјештаја о раду Кантоналног јавног правобранилаштва за 2023. годину. Извјештај је обухватио преглед активности правобранилаштва, укључујући заступање интереса кантона у правним споровима, пружање правних савјета и друге релевантне активности.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде поднијело је информацију о реализацији потписаних уговора о концесијама у области водопривреде закључно са 31.12.2023. године. Презентирани су резултати и постигнућа у управљању водним ресурсима, укључујући реализиране пројекте и планиране активности за будући период.