• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

На сједници одржаној 05.01.2023. године, након посланичких питања и иницијатива, Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона усвојила је Буџет Херцеговачко-неретванског кантона за 2023. годину у износу 328.143.830,00 КМ што је за око 14 милиона КМ већи од Измјена и допуна Буџета ХНК за 2022. годину.

Након усвајања Буџета ХНК, Скупштина ХНК је усвојила и Закон о извршењу Буџета ХНК за 2023. годину.

Посланици су разматрали и донијели одлуку о сагласности на финансијске планове ванбуџетских фондова и то: Завода здравственог осигурања ХНК у износу од 164.644.000,00 КМ, Службе за запошљавање ХНК у износу од 17.826.044,00 КМ и Фонда за заштиту околиша ХНК у износу од 6.300.000,00 КМ.

Усвојене су и одлуке о давањау сагласности на извршење финансијских планова вабуџетских фондова.

Скупштина ХНК је усвојила сљедеће закључке:

„У сврху постизања правовремене детекције, интервенције и превенције развојних поремећаја и потешкоћа код дјеце, потребно је осигурати најмање по један стручни тим у домовима здравља у саставу логопед, едукацијских рехабилитатор и психолог. Такођер кроз ове тимове потребно осигурати адекватне интервенције за рехабилитацију одраслих којима је као посљедица болести остао поремећај говора и сл. Стручни тимови требају бити упослени на темељу стварних потреба (броја) корисника, а не по броју осигураника. Стручни тимови се могу повећавати или допуњавати по броју или врсти стручњака, овисно о потребама на терену. За реализацију закључка задужује се Завод здравственог осигурања ХНК.“

„Недостајућа средства за редовно финансирање ЈП Парк природе Блидиње и ЈП Парк природе Хутово Блато у 2023. години осигурат ће се Одлуком Владе ХНК из позиције текуће резерве.“