Sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona će se održati 26.02.2021. godine (petak) u sali Centra za kulturu Mostar sa početkom rada u 13:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.     Poslanička pitanja,

2.     Prijedlog Prostornog plana HNK s prijedlogom odluka,

3.     Prijedlog Zakona o proglašenju područja špilje Vjetrenica s dijelom Popovog Polja Zaštićenim pejzažom „Vjetrenica-Popovo Polje“ (skraćeni postupak),

4.     Izvještaj Komisije Vlade HNK za upravljanje Stabilizacijskim fondom i utvrđivanje Prijedloga Programa utroška od subvencija iz člana 3. i 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom korona virusa (COVID-19) i podršci ekonomiji na području HNK,

5.     Izvještaj o izvršenju Zaključka Skupštine HNK broj: 02-1-X-014/21 od 26.01.2021. godine,

6.     Informacija Ministarstva privrede o realizaciji ugovora o koncesijama za 2019. godinu,

7.     Informacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o stanju u poljoprivredi na području HNK,

8.     Informacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji dodijeljenih koncesija i ugovora o zakupu za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području HNK zaključno sa 31.12.2019. godine

Napomena: Tokom sjednice obavezno pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.