Сједница Скупштине ХНК ће се одржати 01.10.2021. године (петак) у сали Х.Д. “Херцег Стјепан Косача” у Мостару са почетком рада у 14:00 сати.

За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:

1. Посланичка питања,

2. Нацрт Стратегије развоја ХНК за 2021. -2027.година,

3. Закључак Владе ХНК о прихваћању мишљена Министарства здравства, рада и социјалне заштите на Нацрт Закона о организацијама и репрезентативним организацијама особа са инвалидитетом и цивилних жртава рата,

4. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Текуће резерве буџета ХНК за период 01.01-30.06.2021. године,

5. Одлука о усвајању извјештаја Министарства правосуђа управе и локалне самоуправе о извршењу санкција у ХНК из члана 1. Закона о извршењу санкција у ХНК за 2020. годину.