• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

На сједници одржаној 18.03.2022. године Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона усвојила је Програм рада Скупштине Херцеговачко неретванског кантона за 2022. годину. Програмом рада Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона за 2022. годину утврђени су циљеви и задаци које ће Скупштина ХНК остваривати у оквиру својих уставних и законских надлежности, као орган законодавне власти. Садржајем Програма рада обухваћени су најзначајнији прописи и друга акта која ће Скупштина ХНК разматрати и усвајати у току 2022. године, с циљем уређења свих области живота и рада у надлежности кантона, а које су прописане Уставом Федерације БиХ, Уставом Херцеговачко-неретванског кантона и законима.

Посланици су усвојили Закон о измјенама и допунама Закона о туристичким заједницама и унапређењу туризма у Херцеговачко-неретванском кантону, а саставни дио Закона су и одређени амандмани који су прихваћени. Измјенама и допунама Закона омогућује се, између осталог формирање и функционисање опћинских/градских туристичких заједница.

Посланици су усвојили Закључак којим се прихвата Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на промет некретнина у Херцеговачко-неретванском кантону. Наведеним Нацртом Законом предвиђено је ослобађање плаћања пореза на промет некретнина за лица млађа од 38 година који имају пребивалиште на подручју Кантона и који први пут рјешавају своје стамбено питање. Предлагач Закона је задужен да организује јавну расправу и изврши додатне консултације са јединицама локалне самоуправе прије израде Приједлога Закона.

Усвојен је и Закључак којим се прихвата Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о библиотекарској д‌јелатности, уз обавезу предлагача да прије израде Приједлога Закона уважи мишљења, приједлоге и примједбе заступника изнесене на сједници Скупштине.

Након презентације и дискусије усвојена је Стратегија руралног развоја Херцеговачко-неретванског кантона за период 2021. – 2027. година, која је једна од секторских Стратегија Кантона, а након што је раније усвојена Стратегија развоја ХНК за период 2021-2027. година.

Скупштина ХНК је усвојила Закључке о стању у здравству у ХНК, а након расправе која је обављена на претходној сједници Скупштине. Закључцима су задужени одговорни у систему здравства на предузимање потребних мјера у циљу рјешавања проблема у функционисању здравствених установа.

Посланици су примили к знању Информацију о реализацији додијељених концесија и уговора о закупу за кориштење пољопривредног земљишта у државном власништву на подручју ХНК закључно са 31.12.2020. године, Информацију о реализацији потписаних уговора из области водопривреде закључно са 31.12.2020. године, те Информацију Министарства привреде о реализацији закључених уговора о концесијама за 2020. годину из надлежности тог Министарства.

Скупштина ХНК је донијела Одлуку којом се потврђује именовање кантоналног јавног правобраниоца Херцеговачко-неретванског кантона г. Владе Беванде и замјеника кантоналног јавног правобраниоца Херцеговачко-неретванског кантона г. Емира Елезовића.