• Post category:Новости
 • Reading time:1 мин читањa

На данашњој, шестој редовној, сједници Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона посланици су прихватили Нацрт Програма рада Скупштине за 2020. годину, те је задужен Колегиј Скупштине да размотри приједлоге и мишљења посланика и утврди Приједлог Програма рада.

Скупштина је усвојила Закључак о прихватању Информације Министарства привреде о реализацији уговора о концесијама за 2018. годину.

На Дневном реду је била Информација Министарства здравства, рада и социјалне заштите о примјени Закона о заштити породице с д‌јецом, која је такођер прихваћена.

Директор ZZJZ ХНК Нермин Авдић упознао је Скупштину ХНК о тренутним активностима надлежних органа ФБиХ и ХНК  везаним за спречавање ширења корона вируса.

Скупштина је усвојила сљедеће закључке из области здравства:

 • Задужује се Влада ХНК да обезбједи континуирано финансирање превентивних програма „Рано откривање рака дојке“ и „Рано откривање бубрежних болести“.
 • Задужује се Влада ХНК да сваке наредне године обезбједи финансирање још једног превентивног програма (превенција малигних обољења и кардиоваскуларних болести).
 • Задужује се Влада ХНК да подржи континуирану едукацију родитеља и медицинског особља која се односи на обавезну имунизацију с циљем постизања боље вакциналне покривености на подручју ХНК.
 • Задужује се Влада ХНК да сачини и спроведе програм едукативних активности у образовним установама, а који обухватају промоцију здраве исхране и здравих стилова живота.

 

Скупштина је усвојила сљедеће закључке из области сигурности:

 • Задужују се надлежни органи Кантона да проведу процедуре за избор и именовања Независног одбора за избор и ревизију, директора полиције (Комесара), Јавно жалбеног бироа, Полицијског одбора и Дисциплинске комисије.
 • Задужује се Влада ХНК и МУП ХНК да наставе активности на попуни недостајућих полицијских службеника и материјалном опремању полиције ХНК.
 • Скупштина ХНК тражи од надлежних институција БиХ да предузму адекватне мјере на заштити границе БиХ с циљем спречавања илегалних миграција.

Скупштина тражи од органа на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини да у складу са важећим прописима координирају са надлежним органима ХНК и органима јединица локалне самоуправе у ХНК све активности које се односе на мигранте.

 • Задужују се Министарство унутрашњих послова ХНК и Министарство образовања, науке, културе и спорта ХНК да наставе активности на организовању предавања и обука у школама на подручју ХНК који ће садржавати теме из области сигурности.
 • Задужује се Влада и надлежна министарства за изврше анализу стања сигурности у саобраћају и сачине програм постављања стационираних станица за мјерење брзине кретања моторних возила на цестама у Кантону с циљем превенције и смањења броја саобраћајних несрећа.
 • Задужује се Влада и надлежна министарства да сачине програм мјера на спрјечавању и сузбијању просјачења у Кантону и обезбједе реализацију тог програма. Полугодишњи извјештај о предузетим мјерама достављати Скупштини Кантона.