• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

На данашњој четвртој редовној сједници, Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона је размотрила Информацију о стању сигурности за период од јануара до септембра 2019. године. Након исцрпне расправе и предложених закључака и мјера, Скупштина је задужила Колегиј да припреми за наредну сједницу приједлог закључака.

Осим наведене презентоване су и сљедеће информације: Информација о раду Кантоналног тужилаштва ХНК за 2018. годину, Информација о реализацији потписаних уговора о концесијама из области водопривреде за 2018. годину и Оцјена здравственог стања становништва Херцеговачко-неретванског кантона за 2018. годину.

Већином гласова усвојени су Закључци којим се:

·         Обавезује Кантонално тужилаштво ХНК да путем надлежног министарства Скупштини и Влади ХНК достави приједлог попуне кадровима и материјално-техничким средствима за несметан рад Тужилаштва.

·         Обавезује  Влада ХНК да у Буџету ХНК за 2020. годину обезбиједи неопходна новчана средства за несметан рад Кантоналног тужилаштва ХНК. Посланици су детаљно упознати о питањима која се односе на здравствено стање становништва ХНК у 2018. години.

Кроз расправу предложено је више мјера у циљу превенције болести и промоције здравог начина живота, те је задужен Колегиј да и по овој Информацији предложи закључке Скупштини.

Скупштина је усвојила Извјештај о реализацији Збирног плана за 2018. годину свих носилаца Програма развоја мале привреде ХНК 2016. – 2020. године и Стратегије развоја малог и средњег подузетништва ХНК за период 2012. – 2020. године