Харун Куртовић

Посланик

Датум рођења:

Мјесто рођења:

Пребивалиште:

Националност:

Страначка припадност:

Занимање:

Завршена школа/стручно звање:

Радно искуство:

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:

Брачно стање: