Ирма Мемиджан

Посланик

Датум рођења: 1983. године

Мјесто рођења: Коњиц

Пребивалиште: Коњиц

Националност: Бошњак

Страначка припадност: Странка Демократске Акције СДА

Занимање: Доктор медицине специјалист педијатрије

Завршена школа/стручно звање: Доктор медицине

Радно искуство:

Страначке активности и досадашњи политички ангажман: –

Брачно стање: