• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

Једанаеста редовна сједница Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона одржана је данас у Мостару.

Након утврђивања дневног реда посланици су имали прилику поднесу посланичке иницијативе и да поставе посланичка питања те су на нека кроз саму дискусију добили одговор.

Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона је усвојила Закон о престанку важења Закона о висини стопе затезне камате на јавне приходе из разлога што исти није усклађен с федералним Законом о висини стопе затезне камате на јавне приходе као и због проблема у практичној примјени одредби споменутог Закона, што је довело до различитог поступања на нивоу Херцеговачко-неретванског кантона у односу на федерални пропис.

Усвојена је и Одлука којом ће се Херцеговачко-неретвански кантон задужити кредитом код Развојне банке Федерације БиХ за финансирање пројекта прилагодбе Хотела „Еро“ за смјештај органа и тијела управе Херцеговачко-неретванског кантона у износу од 15.000.000,00 КМ.

Сврха кредитног задужења је финансирање Пројекта прилагодбе Хотела „Еро“ за смјештај органа и тијела управе Херцеговачко-неретванског кантона, чија отплата ће се вршити из Буџета ХНК те ће средства потребна за отплату кредита бити планирана у Буџету ХНК, у свим годинама отплате.

Предсједник Кантоналног суда Мостар презентовао је Извјештај о раду Суда који су посланици примили к знању.

На данашњој сједници усвојене се и двије одлуке и то: Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета ХНК за 2023. годину и Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Текуће резерве за 2023. годину.