Сједница ће се одржати у сали Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона на адреси Улица Јакова Баруха Шпанца 2, дана 02.08.2022. године (уторак) са почетком рада у 12:00 сати. 

За сједницу је предложен сљедећи

ДНЕВНИ  РЕД

 

  1. Посланичка питања,
  2. Приједлог Измјена и допуна Буџета ХНК за 2022. годину (утврђен по скраћеном поступку),
  3. Приједлог Измјена и допуна Закона о извршењу Буџета ХНК за 2022. годину (утврђен по скраћеном поступку),
  4. Приједлог Закона измјенама и допунама Закона о слатководном рибарству Херцеговачко-неретванског кантона,
  5. Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у ХНК,
  6. Приједлог Одлуке о давању сагласности на Измјене и допуне Финансијског плана Завода здравственог осигурања ХНК за 2022. годину,
  7. Приједлог Одлуке о разрјешењу замјеника кантоналног јавног правобраниоца у Кантоналном јавном правобранилаштву ХНК,
  8. Приједлог Закључака о стању у области шумарства на подручју ХНК.