• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

На сједници одржаној 23.12.2021. године Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона усвојила је Буџет Херцеговачко-неретванског кантона у износу од 264.948.520,00 КМ. Укупни приходи у Буџету за 2022. годину планирани су у износу од 264.948.520,00 КМ, а што је на нивоу Измјена и допуна Буџета ХНК за 2021. годину

Изнова је, уз социјалну, истакнута развојна димензија Буџета, односно издвајање значајних средстава за потицаје и подршку у различитим подручјима. Наглашено је како је планирано увећање средстава за привреду, пољопривреду, туризам, саобраћај- посебно кроз подршку Аеродрому Мостар, те високо образовање, културу и спорт.

Након усвајања Буџета, Скупштина ХНК је усвојила Закон о извршењу Буџета ХНК за 2022. годину.

Једногласно је усвојен и Закон о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити. Измјенама Закона приступило се ради усклађивања система процјене, праћења и упућивања д‌јеце са потешкоћама у развоју или инвалидитетом са Међународном класификацијом здравља, инвалидитета и функционисања (МКФ) коју је развила Свјетска здравствена организација.

Након садржајне расправе и више амандмана који су уложени од посланика на Измјене и допуне Закона о туристичким заједницама и унапређењу туризма у ХНК закључено како ће се амандмани размотрити до наредне сједнице на којој ће бити и изјашњавање о Закону.

Након разматрања Измјена и допуна Финансијског плана Завода здравственог осигурања ХНК за 2021. годину усвојена је Одлука којом се даје сагласност на Измјене и допуне Финансијског плана Завода здравственог осигурања ХНК за 2021. годину у износу од 148.839.000,00 КМ.

Измјенама и допунама Финансијског плана, средства у износу од 4 милиона КМ Завод ће трансферирати болничким здравственим установама у ХНК.

Скупштина је, такођер, усвојила Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Завода здравственог осигурања ХНК за 2022. годину који је планиран у износу од 149.851.000,00 КМ и Одлуку о давању сагласности на Одлуку о извршењу Финансијског плана Завода здравственог осигурања ХНК за 2022. годину..

Усвојене су и Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за заштиту околиша ХНК за 2022. годину и Одлука о давању сагласности на Одлуку о извршењу Финансијског плана Фонда за заштиту околиша ХНК за 2022. годину.