Сједница Скупштине Херцеговачко-неретванске кантона ће се одржати 30.04.2021. године (петак) у сали Центра за културу Мостар са почетком рада у 14:00 сати.

За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:

  1. Посланичка питања
  2. Извјештај о раду Владе ХНК за 2020. годину
  3. Приједлог Програма рада Владе ХНК за 2021. годину
  4. Приједлог Одлуке о кредитном задужењу ХНК
  5. Извјештај о извршењу Буџета ХНК за период 01.01. – 31.01.2020. године
  6. Извјештај о извршењу Текуће резерве ХНК за период 01.01. – 31.01.2020. године
  7. Приједлог Одлуке о оснивању Комисије за питања бораца Скупштине ХНК
  8. Приједлог Одлукео оснивању Комисије за европске интеграције Скупштине ХНК
  9. Одлука о разрјешењу замјеника кантоналног јавног правобраниоца у Кантоналном јавном правобранилаштву ХНК
  10. Иницијативе за доношење мјера у области туризма