• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa
На данас одржаној сједници Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона је усвојен Закон о термоенергетској инспекцији. Постојећи закон који се мијења у тренутку доношења је осигурао јачање функције надзора у органима кантоналне управе, законитост рада, повећање ефикасности, рационалности, техничку сигурност и примјену свих мјера и радњи којима се осигурава заштита живота и здравља људи, заштита околиша и материјалних добара, те је извршена под‌јела надлежности између кантоналне и федералне инспекције. Међутим, практичном примјеном истог  закона се показало да су поједине одредбе Закона које се односе на субјекте надзора, права и обавезе  инспектора,  недоречене, због чега га је требало прилагодити потребама.

Усвојен је и Закон о измјенама и допуни Закона о цестовном превозу на подручју Херцеговачко-неретванског кантона. Досадашња примјена Закона о цестовном превозу на подручју Херцеговачко-неретванског кантона указала је да одређене одредбе Закона потребно допунити и измијенити због могућности потпуне проведбе истог, а везано за функционисање такси превоза и уређења такси стајалишта.

Скупштина ХНК је након расправе усвојила Извјештај о раду Владе ХНК за 2021. годину као и Програм рада Владе ХНК за 2022. годину. Скупштина је допунила Програм рада усвојеним закључцима који се односе на смањење процедура и рокова за издавање неопходних дозвола при реализацији инвестиција на простору ХНК. Скупштина је задужила Владу ХНК да обезбиједи поштивање законских одредби везано за пензионисање свих упосленика кантоналних органа и институција, а који су стекли законске услове за пензионисање.

Усвојен је Извјештај о раду Кантоналног јавног правобранилаштва ХНК за 2021. годину, примљени су на знање Извјештаји о раду Кантоналног суда Мостар и Тужилаштва ХНК.

Усвојен је Нацрт Урбанистичког пројекта туристичке зоне „Караоток“ у склопу подручја посебних обиљежја за подручје од значаја за ХНК „Парк природе Хутово блато“, а којим је, између осталог, задужено надлежно министарство да у наредних 30 дана организује јавну расправу.