• Post category:Новости
  • Reading time:2 мин читањa

Дана 15.06.2022. године је одржана је сједница Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона. На почетку сједнице Скупштина ХНК је осудила девастацију Партизанског спомен гробља у Мостару и позвала надлежне органе на хитну реакцију и привођење и процесуирање одговорних.
Скупштина је разматрала и двотрећинском већином усвојила Закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњим пословима ХНК и Закон о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима ХНК.

Измјенама Закона у унутрашњим пословима осигурани су предуслови да се откоче процеси и отклоне потешкоће у раду Министарства унутрашњих послова, посебно везано за избор Комесара. Уведена је позиција Замјеника комесара са одређеним овлаштењима везано за радно правни статус полицијских службеника. Оперативне надлежности у руковођењу полицијом и даље су искључива обавеза Комесара
Измјенама Закона о полицијским службеницима осигурани су предуслови да се може вршити ванредна додјела чинова полицијским службеницима који испуњавају прописане услове , имајући у виду да редовно чиновање и унапређење полицијских службеника није вршено у протеклом периоду, те ће се омогућити пријем нових полицајаца и млађих инспектора, а што је кључан предуслов и гаранција сигурности за све грађане у ХНК.

 

На приједлог Комисије за избор и именовања, Скупштина ХНК је усвојила Одлуку о именовању Независног одбора за избор и ревизију.

Увојена је Одлука о давању сагласности на Одлуку о покретању поступка за додатно задужење по споразуму о зајму између Саудијског фонда за развој и Босне и Херцеговине за пројекат „Изградња и обнова одређеног броја болница у Босни и Херцеговини“ с циљем завршетка започетих пројекта изградње и опремања нових објеката у болницама у Мостару и Коњицу.

Заступници у Скупштини Херцеговачко-неретванског кантона разматрали су Информацију о стању у шумарству на подручју ХНК коју је припремило Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства ХНК, те је закључено да надлежно Кантонално министарство треба што прије формирати радну групу уз укљученост представника надлежних тијела Кантона, јединица локалне самоуправе и других заинтересованих субјеката, а која ће убрзано радити на припреми Приједлога Закона о шумама ХНК.