• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

Дана 18.02.2021. године одржана је конференција: Ревизија учинка „Активности надлежних институција у Федерацији Босне и Херцеговине на смањењу загађености зрака“ у организацији Центри цивилних иницијатива (CCI) уз подршку Шведске.

Циљ конференције је окупити представнике релевантних институција које могу даљим поступањем по ревизорским препорукама унаприједити стање унутар области смањења загађености зрака. Додатно, указује се на важност ревизија учинка те њиховог доприноса бољем функционисању јавног сектора.

Разговарало се подузетим активностима на реализацији препорука и ефектима из ревизије Уреда за ревизију ФБиХ.

Обзиром да је крајем 2019. године Уред за ревизију институција ФБиХ објавио изузетно значајну ревизију учинка на тему Активности надлежних институција у Федерацији Босне и Херцеговине на смањењу загађености зрака.

Догађају су присуствовали представници Уреда за ревизију институција у ФБиХ, Парламентарне комисије одговорне за ревизију Парламента ФБиХ, представници федералног и кантоналних министарстава надлежних за околиш, представници Федералног хидрометеоролошког завода, представници федералне и кантоналних управа за инспекцијске послове и медији.