• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

На данашњој сједници Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона посланици су разматрали више битних докумената те су донесене различите одлуке и закључци.

Посланици су одржали сједницу у згради Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона која је реконструирана и дограђена те се опремање зграде финализира. Завршетком наведених радова створили су се услови за несметан и квалитетан рад посланика и Стручне службе Скупштине ХНК који до сада нису били адекватни и сигурно су били отежавајући фактор у квалитетнијем раду и бољој комуникацији са грађанима.

Шпаго и Мартиновић честитали су свима који су учествовали у наведеном пројекту од пројектаната и извођача до посланика и чланова Владе ХНК. Посебне честитке су упућуне Стручној служби Скупштине ХНК која је провела све неопходне процедуре и реализовала 3 различита јавна позива у сврху доградње, реконструкције и опремања зграде Скупштине ХНК.

Након посланичких питања разматране су Измјене и допуне Буџета Херцеговачко-неретванског кантона.

Предсједавајући Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона Шериф Шпаго је казао како су укупни приходи и примици са разграниченим намјенским приходима у Измјенама и допунама Буџета за 2022. годину планирани у износу од 314.941.002,16 КМ и исти су већи за око 50 милиона КМ у односу на Буџет за 2022. годину. Највеће повећање односи на приходе по основу индиректних пореза у износу од око 20 милиона КМ.

Шпаго је казао како је усвајањем данашњег Закона о измјенама и допунама Закона о допунским правима бранилаца и њихових породица у ХНК предвиђена су проширења тренутачних права за браниоце и чланове њихових породица.  Доб корисника права на новчану егзистенцијалну накнаду незапослених демобилисаних бранилаца је умјесто навршених 55 година живота спуштено на навршене 53 године и за супругу/супруга умрлих демобилисаних бранилаца.

Замјеник предсједавајућег Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона Томислав Мартиновић је истакао како је добра вијест што је Влада ХНК у току припреме Измјена и допуна Буџета ХНК за 2022. годину уважила приједлог и сугестије посланика те су обезбиједили средства за уџбенике свим ђацима од 1. до деветог разреда у износу од скоро три милиона КМ.

Повећане су и стипендије које ће од 01.10.2022. године износити 150,00 КМ, а такођер је прихваћено продужење исплата незапосленим породиљама са 6 на 12 мјесеци.

Мартиновић је истакао да је поред 20 милиона КМ по основу индиректних порезна највеће повећање у овим Измјенама и допунама чине средства трансферирана са Федералног нивоа у износу од око 19 милиона КМ.

Усвајањем наведеног документа обезбијеђена су средстава за исплату од по 100,00 КМ свим особама на подручју ХНК које се налазе на евиденцији Службе за запошљавање ХНК којих је закључно са 30.06.2022. године било око 27.000 особа.

Скупштина ХНК је усвојила Закона о измјени Закона о основном одгоју и образовању којим се укида ограничење мандата директора основних школа.

Скупштина ХНК је усвојила Одлуку којом даје сагласност на Измјене и допуне Финансијског плана Завода здравственог осигурања ХНК за 2022. годину. Овим Измјенама којим се Финансијски план увећава за 2.180.000,00 КМ, а на реализацију система ДРГ предвиђено је 1.130.000,00 КМ те се увећају средства за ортопедска помагала у износу од 500.000,00 КМ.

Усвојени су Закључци о стању у области шумарства којима се тражи од Владе ХНК и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ХНК да уз усаглашавање ставова кантоналног нивоа власти са јединицама локалне самоуправе ради доношења Закона о шумама ХНК у року од 45 дана у скупштинску процедуру упуте усаглашени Приједлог Закона о шумама ХНК.