• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

На сједници Скупштине Херцеговачко – неретванског кантона одржаној 29.12.2020. године усвојен је најзначајнији финанцијски документ Жупаније, Прорачун за 2021. годину у износу од 237.564.860,00 КМ што представља смањење за око 15 милијуна КМ у односу на Измјене и допуне Прорачуна за 2020 ИИ. Прорачуном ће бити осигурано финанцирање свих законских обавеза Херцеговачко-неретванске жупаније. Усвојен је и Закон о извршењу Прорачуна Херцеговачко-неретванске жупаније за 2021. годину.

Скупштина ХНЖ је дала сугласност на Финанцијски план Завода здравственог осигурања ХНЖ за 2021. годину у износу од 145.609.000 КМ што је смањење за око 2% у односу на 2020. годину. Усвојен је и Приједлог Одлуке о извршењу Финанцијског плана Завода здравственог осигурања за 2021. годину.

Дана је сугласност на Финанцијски план Службе за запошљавање ХНЖ за 2021. годину у износу од око 21 милиона КМ. Укупни приходи и примици планирани су за 5,54% мањем износу у односу на претходну годину. Уз Финанцијски план Службе усвојена је Одлука о извршењу Финанцијског плана Службе за запошљавање ХНЖ.

Дана је сугласност на Финанцијски план Фонда за заштиту околиша ХНЖ за 2021. годину у износу од око 4,5 милиона КМ. У Финанцијском плану за 2021. годину текући трансфери су планирани у укупном износу од 2.848.000,00 КМ. Уз Финанцијски план усвојена је и Одлука о извршењу Финанцијског плана Фонда.

Скупштина ХНЖ је усвојила закључак којим се задужује Влада ХНЖ да у Прорачуну ХНЖ за 2021. годину осигура средства за суфинанцирање рада социјалних установа ЈУ Д‌јечји дом Мостар и Установе за д‌јецу с инвалидитетом и потешкоћама у развоју Читлук.

Усвојен је и Закључак којим се задужује Влада ХНЖ да сагледа могућност суфинанцирања пројеката Фонда за околиш ХНЖ а који се односе на заштиту околиша.

Задужена је Влада ХНЖ да осигура средства за израду Стратегије према младима.

Усвојена је Одлука о приступању изради Урбанистичког пројекта туристичке зоне „Караоток“ у склопу подручја посебних обиљежја за подручје од значаја за ХНЖ „Парк природе Хутово Блато“

Усвајањем Одлуке о измјени одлуке о премији – суд‌јеловању осигураних особа  у трошковима здравствене заштите на територију ХНЖ којом се од плаћања премије (маркице), односно суд‌јеловања осигураних особа у трошковима здравствене заштите на територију ХНЖ, ослобађају

·       драговољни дариватељи крви за текућу годину, уколико се утврди да су крв даривали десет (10) и више пута и под увјетом да су крв даривали у претходној години најмање једном;

·       драговољни дариватељи крви с утврђеним педесет (50) и више даривања крви се трајно ослобађају од плаћања премије.“