• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

Трећа редовна сједница Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона одржана је 30.10.2019. године.

Разматрајући Закон о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, Скупштина ХНК није прихватила скраћену процедуру разматрања наведеног Закона него је исти разматран у форми нацрта. Посланици су дали више приједлога за побољшање Закона. Скупштина је прихватила Нацрт Закона, обавезала Владу ХНК да проведе јавну расправу и у року од 60 дана у скупштинску процедуру упути приједлог Закона.

На сједници су разматрани Закон о измјенама и допунама Закона о рударству ХНК и Закон о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима ХНК. Уложени су одређени амандмани од стране посланика, које је Влада након разматрања прихватила, те је Скупштина већином гласова усвојила поменуте Законе.

На дневном реду сједнице се нашао и Програм развоја заштите и спашавања од природних и других несрећа у Херцеговачко- неретванском кантону за период од 2018. до 2024. године који је усвојен у предложеном тексту. Програм је оквирни и основни документ којим се омогућава доношење и провођење закона, проведбених и других аката, одлучује о основним принципима и опред‌јељењима, подручјима развоја, акционим плановима и приоритетима на нивоу Кантона, града и опћина у области заштите и спашавања од природних и других несрећа.

Након садржајне расправе Скупштина је усвојила Извјештај о раду Владе ХНК за 2018. годину.

Својим одлукама Скупштина је основала Комисију за европске интеграције и Комисију за питања бораца с циљем квалитетнијег рада Скупштине по питањима из надлежности ових комисија.