• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

На сједници одржаној 10.12.2021. године Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона усвојила је Измјене и допуне Буџета Херцеговачко-неретванског кантона за 2021. годину у износу од 263.714.112,20 КМ, што је за 26,1 милион више у односу на Буџет за 2021.

Примљеним трансфером од стране Владе ФБиХ у износу 19,5 милиона и повећањем прихода првенствено по основу индиректних пореза , стечени су реални извори за уравнотежење приходовне и расходовне стране Буџета ХНК за 2021. годину, те није било потребе за задуживањем.

Укупни расходи у Измјенама и допунама Буџета за 2021. годину су планирани у износу од 263.714.112,20 КМ, од тога на расходе који су финансирани из Буџетских средстава се односи 234.254.199,69 КМ, на расходе из извора који се финансирају из намјенских прихода односи се на 24.223.978,78 КМ, а на расходе из извора који се финансирају из средстава донација односи се 735.933,73 КМ.

Такођер у измјенама и допунама Буџета је планирано покриће дијела дефицита из ранијег периода у износу од 4.500.000,00 КМ.

Након расправе усвојен је Закон о измјени Закона о заштити породице с д‌јецом који за циљ има побољшање одређених законских рјешења, особито везано за право на додатак на д‌јецу, те је наведеним Законом укинута одредба која је условљавала то право непосједовањем аутомобила скупљег од 10.000,00 КМ. Разлог за израду овога Закона садржан је у Закључку Скупштине ХНК, којим су задужени Влада и Министарство здравства, рада и социјалне заштите да прате примјену Закона о заштити породице са д‌јецом у ХНК, те достави у процедуру усвајање измјена Закона у циљу побољшања утврђених постојећих и допуну новим правима, све у складу са реалним финансијским могућностима Кантона.

Скупштина ХНК је разматрала и прихватила Нацрт Буџета Херцеговачко-неретванског кантона за 2022. годину у износу 253,8 милиона КМ, што је за око 16 милиона КМ више од Буџета ХНК за 2021. Након садржајне расправе и квалитетних приједлога заступника, Скупштина ће исте доставити Влади ХНК, како би се размотрили и у складу са могућностима уградили у Приједлог Буџета ХНК за 2022.

Прихваћен је и Нацрт Закона о извршењу Буџета ХНК за 2022. годину.

На сједници Скупштине ХНК усвојене су и Одлука о давању сагласности на Финансијски план Службе за запошљавање ХНК за 2022. годину, а који износи 18,5 милиона КМ, те је дата сагласност на Одлуку о извршењу Финансијског плана Службе за запошљавање ХНК за 2022. годину.