• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

Дана 01.10.2021. године одржана је редовна сједница Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона.

Након посланичких питања, разматран је Нацрт Стратегије развоја Херцеговачко-неретванског кантона за период 2021. – 2027. година.

Стратегија представља интегрисани мултисекторски стратешки документ којим се дефинишу јавне политике и интегрално усмјерава развој кантона и јединица локалне самоуправе унутар Кантона.

Стратегијом развоја кантона се утврђују циљеви и приоритети развоја кантона, начин њихова остваривања, финансијски и институционални оквир за имплементацију, мониторинг, евалуацију и извјештавање, и иста је основни документ за израду секторских стратегија, ДОБ-а, буџета и програма јавних инвестиција кантона и др.

Стратегија развоја кантона садржи приоритете просторног развоја кантона и развојне правце дефиниране у стратешким документима Федерације и документима релевантним за процес интеграције Босне и Херцеговине у Еуропску унију. Стратегија развоја кантона представља подлогу за усклађивање и израду стратегија развоја јединица локалне самоуправе.

Након расправе усвојен је Закључак који се прихвата Нацрт Стратегија развоја Херцеговачко-неретванског кантона за период 2021. – 2027. година, као добра основа за израду Приједлога Стратегије.

Примједбе и приједлози на Нацрт Стратегије изнијети на сједници Скупштине, доставит ће се Влади ХНК на разматрање, а посланицима се оставља рок од 10 дана да у писаном облику доставе додатне примједбе и приједлоге на Нацрт Стратегије.

Скупштина ХНК је усвојила Закључак којим се прихвата Закључак Владе ХНК о прихватању  мишљења Министарства здравства, рада и социјалне заштите  на  Нацрт Закона о организацијама и репрезентативним организацијама особа са инвалидитетом и цивилних жртава рата, који је припремило Федерално министарство рада и социјалне политике.

Усвојене су двије Одлуке и то: Одлука о усвајању Извјештаја Министарства правосуђа, управе и локалне самоуправе о извршењу санкција у ХНК из члана 1. Закона о извршењу санкција у ХНК за 2020. годину и Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Текуће резерве Буџета ХНК за период 01.01-30.06.2021. године.