• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

Дана 30.04.2021. године одржана је 12. сједница Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона.

Након посланичких питања, разматран је Извјештај о раду Владе Херцеговачко-неретванског кантона који је, након садржајне расправе, већином гласова усвојен.

Скупштина ХНК је усвојила Програм рада Владе Херцеговачко-неретванског кантона за 2021. годину.

Дефинисани су приоритетни циљеви Владе Херцеговачко-неретванског кантона у Програму рада и то:

· Одговорно управљање јавним финансијама

· Подизање нивоа сигурности грађана – превентивно д‌јеловање у сузбијању сигурносних изазова

· Побољшање квалитете живота грађана – ефикасан систем здравства, ефикасна социјална и борачко-инвалидска заштита

· Привредни развој, потицање малих и средњих предузећа, обрта, извоза те развоја пољопривреде и туризма

· Одрживо господарење околишем, простором, природним и инфраструктурним ресурсима

· Убрзана и ефикаснија апсорпција Европских фондова

· Посвећеност активностима везаним за доношење Програма интегрирања Босне и Херцеговине у ЕУ

· Регионална, међукантонална и сарадња с јединицама локалне самоуправе

Усвојена је Одлука о кредитном задужењу Херцеговачко-неретванског кантона. Кредитна средства ће се искористити за инвестицију на објекту Кантоналног суда у Мостару у склопу пројекта енергетске учинковитости.

Скупштина је усвојила Извјештај о извршењу Буџета ХНК за 2020. годину и Извјештај о извршењу Текуће резерве Буџета ХНК за 2020. годину.

Својим одлукама Скупштина је основала Комисију за европске интеграције и Комисију за питања бораца с циљем квалитетнијег рада Скупштине по питањима из надлежности ових комисија.

Скупштина је донијела Закључке којима су предложене мјере у области туризма с циљем омогућавања лакшег уласка у БиХ страних држављана-туриста а везано за пандемију коронавируса.