• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

На сједници Скупштине Херцеговачко – неретванског кантона одржаној 29.12.2020. године усвојен је најзначајнији финансијски документ Кантона, Буџет за 2021. годину у износу од 237.564.860,00 КМ што представља смањење за око 15 милиона КМ у односу на Измјене и допуне Буџета за 2020 ИИ. Буџетом ће бити обезбијеђено финансирање свих законских обавеза Херцеговачко-неретванског кантона. Усвојен је и Закон о извршењу Буџета Херцеговачко-неретванског кантона за 2021. годину.

 

Скупштина ХНК је дала сагласност на Финансијски план Завода здравственог осигурања ХНК за 2021. годину у износу од 145.609.000 КМ што је смањење за око 2% у односу на 2020. годину. Усвојен је и Приједлог Одлуке о извршењу Финансијског плана Завода здравственог осигурања за 2021. годину.

 

Дата је сагласност на Финансијски план Службе за запошљавање ХНК за 2021. годину у износу од око 21 милиона КМ. Укупни приходи и примици планирани су за 5,54% мањем износу у односу на претходну годину. Уз Финансијски план Службе усвојена је Одлука о извршењу Финансијског плана Службе за запошљавање ХНК.

 

Дата је сагласност на Финансијски план Фонда за заштиту околиша ХНК за 2021. годину у износу од око 4,5 милиона КМ. У Финансијском плану за 2021. годину текући трансфери су планирани у укупном износу од 2.848.000,00 КМ. Уз Финансијски план усвојена је и Одлука о извршењу Финансијског плана Фонда.

 

Скупштина ХНК је усвојила закључак којим се задужује Влада ХНК да у Буџету ХНК за 2021. годину обезбиједи средства за суфинансирање рада социјалних установа ЈУ Д‌јечији дом Мостар и Установе за д‌јецу с инвалидитетом и потешкоћама у развоју Читлук.

 

Усвојен је и Закључак којим се задужује Влада ХНК да сагледа могућност суфинансирања пројеката Фонда за околиш ХНК а који се односе на заштиту околиша.

 

Задужена је Влада ХНК да обезбиједи средства за израду Стратегије према младима.

 

Усвојена је Одлука о приступању изради Урбанистичког пројекта туристичке зоне „Караоток“ у склопу подручја посебних обиљежја за подручје од значаја за ХНК „Парк природе Хутово Блато“

 

Усвајањем Одлуке о измјени одлуке о премији – суд‌јеловању осигураних особа  у трошковима здравствене заштите на територију ХНК којом се од плаћања премије (маркице), односно суд‌јеловања осигураних особа у трошковима здравствене заштите на територију ХНК, ослобађају

 

  • добровољни даваоци крви за текућу годину, уколико се утврди да су крв даривали десет (10) и више пута и под увјетом да су крв даривали у претходној години најмање једном

 

  • добровољни даваоци крви с утврђеним педесет (50) и више даривања крви се трајно ослобађају од плаћања премије.