• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

У склопу Twinning пројекта Европске уније у Неуму је одржана Конференција предсједавајућих кантоналних скупштина и том приликом потписан Акцијски план у циљу унапређења  улоге скупштина кантона у процесу европских интеграција, чиме је потврђено настојање свих кантоналних скупштина да активно учествују у процесу европских интеграција.

Акцијски план предвиђа сарадњу у Федерацији Босне и Херцеговине, у контексту европских интеграција, унапређење свијести јавности о овом процесу, те обједињавање ресурса кантона и креирање база података и пратећих информатичких алата.

БиХ се обавезала да ће провести низ процеса ка приближавању и интеграцији са ЕУ. Због сложене уставне структуре и надлежности коју кантони имају у ФБиХ, неопходан је њихов активни ангажман у реализацији постављених циљева од стране ЕУ.