• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

Друга редовна сједница Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона одржана је данас у Мостару на којој је разматрано више битних докумената.

Посланици су усвојили Измјене и допуне Буџета ХНК за 2022. годину у износу од 325.500.000,00 КМ. У Измјенама је, између осталог, планирано и 6 милиона КМ на име додатне подршке запосленицима услијед раста индекса потрошачких цијена. У Измјенама и допунама Буџета ХНК такођер је планирано додатних 3 милиона КМ на име подршке домовима здравља у ХНК.

Усвојен је и Закон о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Херцеговачко-неретванског кантона. Разлози доношења Закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Херцеговачко-неретванског кантона садржани су у чињеници да је потребно полицијском комесару и замјенику полицијског комесара додијелити различите чинове у складу овластима која су им дата у руковођењу Управом полиције МУП-а ХНК, законским и подзаконским прописима и то полицијском комесару чин „главног генералног инспектора полиције“, а замјенику полицијског комесара чин „генералног инспектора полиције“.

Скупштина је дала сагласност на Измјене и допуне финансијског плана Завода здравственог осигурања ХНК. Измјенама и допунама Финансијског плана Завода здравственог осигурања ХНК за 2022. годину (Ребаланс II) планирани су укупни расходи у износу од 164.721.000 КМ, што је 12.650.000 КМ или 8,32% ви5е у односу на Измјене и допуне Финансијског плана за 2022. годину (Ребаланс I). Планирани расходи састоје се од текућих издатака, капиталних расхода и текуће резерве.

Скупштина ХНК је разматрала и прихватила Нацрт Буџета Херцеговачко-неретванског кантона за 2022. годину у износу око 318 милиона КМ, што је за око 3 милиона КМ више од Измјена и допуна Буџета ХНК за 2022. Након садржајне расправе и квалитетних приједлога заступника, Скупштина ће исте доставити Влади ХНК, како би се размотрили и у складу са могућностима уградили у Приједлог Буџета ХНК за 2022.

Прихваћен је Нацрт Закона о извршењу Буџета ХНК за 2022. годину.

Усвојена је Одлука о кредитном задужењу Херцеговачко-неретванског кантона у 2022. години за реализовање пројекта изградње, обнове и опремања болница у Херцеговачко-неретванском кантону.

Усвојен је и Закључак којим се задужује Завод здравственог осигурања ХНК да за све осигуранике који су у дијагностичкој потреби за потврђивање  сумње на карцином или су раније потврђени да болују од малигних болести, хитно осигура приступ дијагностичким претрага у року не дужем од 30 дана те да због све дуже листе чекања, недостајућих техничких и кадровских капацитета, Скупштина ХНК задужује ЗЗО ХНК да омогући потпуну рефундацију дијагностика (ЦТ, МР, ПЕТЦТ и друге дијагностике) које су нужне у обради и утврђивању обољења од малигних болести у случају кад их не могу остварити на терет свог редовног здравственог осигурања, а које учине у регистрованим здравственим установама са подручја ХНК.