• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

Данас је, у сали Градске вијећнице у Мостару, одржана девета редовита сједница Скупштине Херцеговачко-неретванске жупаније.

У презентирању Извјешћа о раду Жупанијског Тужитељства ХНЖ Главни тужитељ истакао је да је остварено 82,17% колективне норме. У извјештајном периоду је ријешено 824 пријаве те су остале 164 неријешене пријаве што је за 23,36% мање у односу на 2018. годину.

У извјештајном раздобљу је ријешено 573 истраге што је у коначници резултирало са 425 оптужница у 2019. год

Данас је, у сали Градске вијећнице у Мостару, одржана девета редовна сједница Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона.

У презентовању Извјештаја о раду Кантоналног Тужилаштва ХНК Главни тужилац истакао је да је остварено 82,17% колективне норме. У извјештајном периоду је ријешено 824 пријава те су остале 164 неријешене пријаве што је за 23,36% мање у односу на 2018. годину.

У извјештајном периоду је ријешено 573 истраге што је у коначници резултирало са 425 оптужница у 2019. години.

Након исцрпне вишесатне расправе посланици су примили на знање Извјештај о раду Кантоналног Тужилаштва ХНК.

 

У Извјештају Јавног правобранилаштва ХНК наведено је како је у 2019. години запримљено 135 нових парничних предмета. ХНК је у 18 предмета тужитељ а у 117 предмета је тужена странка у поступку.

Правоснажно је окончано 415 предмета, и то  373  предмета са негативним исходом вриједности спора 4 583 647,89 КМ и 42 предмета с позитивним исходом вриједности спора 169 209,36 КМ. Када се успореде показатељи 2018/2019. године може се закључити да је број завршених парничних предмета у 2019. години за 221 предмет мањи.

Број  запримљених извршних предмета у 2019. години је 826.

У 2019. години  Правобранилаштво је имало у раду 1961 извршни предмет, укупне вриједности  35 927 548,22 КМ.

Од свих предмета који су у раду, укупно је ријешено 838 извршна  предмета, укупне вриједности 8 761 616,01 КМ.

Правобранилаштво сматра да треба   убрзати поступке вансудских нагодби због уштеда у Буџету ХНК,  па  ће Влади ХНК предложити измјену Одлуке о условима и поступку за споразумно рјешавање потраживања правних и физичких лица и Буџета ХНК број: 01-1-02-1664/15 од 19.11.2015.године, на начин да ће измјене ићи у правцу  поједностављења овог поступка.

У Извјештају је наведено да је у периоду  од 1.1.2016. године до 31.12.2019. године, из Буџета ХНК по извршним судским одлукама кроз редовно „Извршење судских пресуда и рјешења о извршењу“ и   у поступку – „вансудских  нагодби“  исплаћено тражитељима  укупан  износ  потраживања  од cca. 16 418 812,00 КМ.

Скупштина ХНК је прихватила Извјештај о раду Јавног правобранилаштва ХНК.

 

Скупштина је разматрала и прихватила Извјештај Кантоналног суда у Мостару за 2019. годину и Закључком обавезала Владу ХНК да се у Буџету за 2021. годину обезбиједе средства за пројекат енергетске ефикасности зграде Кантоналног суда.

У Извјештају се наводи како је у току 2019. године из казнено-правне области примљено 380 нових предмета док је 115 предмета пренесено из претходне године те је ријешено укупно 433 предмета.

У грађанској области у извјештајном периоду укупно је било 9363 предмета од којих је 2038 запримљених у 2019. години, те је ријешено њих 3260 предмета.

Скупштина ХНК је примила на знање Извјештај о раду Кантоналног суда у Мостару.

 

У наставку сједнице усвојени су Извјештај о извршењу санкција у ХНК из члана 1. Закона о извршењу санкција у ХНК за 2019. годину и Извјештај о реализацији Збирног плана за 2019. годину свих носиоца Програма развоја мале привреде ХНК 2016-2020 и Стратегија развоја малог и средњег подузетништва у ХНК 2012 – 2020 године.

Разматране су  Информација о усвајању Акционог плана активности потребних за извршење генералних мјера наложених пресудом Европског суда за људска права према ХНК и временски оквир за њихову реализацију и Информација о реализацији потписаних уговора о концесијама из области водопривреде закључно са 31.12.2019. године.

Скупштина ХНК је обавезала Владу ХНК да у року 45 дана достави извјештај о реализацији потписаних уговора о концесијима из осталих области из надлежности других министарства ХНК.

ини.

Након исцрпне вишесатне расправе заступници су примили на знање Извјештај о раду Жупанијског Тужитељства ХНЖ.

У Извјешћу Јавног правобранитељства ХНЖ наведено је како је у 2019. години запримљено 135 нових парничних предмета. ХНЖ је у 18 предмета тужитељ а у 117 предмета је тужена странка у поступку.

Правоснажно је окончано 415 предмета, и то  373  предмета са негативним исходом вриједности спора 4 583 647,89 КМ и 42 предмета с позитивним исходом вриједности спора 169 209,36 КМ. Када се успореде показатељи 2018/2019. године може се закључити да је број завршених парничних предмета у 2019. години за 221 предмет мањи.

Број  запримљених извршних предмета у 2019. години је 826.

У 2019. години  Правобранитељство је имало у раду 1961 извршни предмет, укупне вриједности  35 927 548,22 КМ. Од свих предмета који су у раду, укупно је ријешено 838 извршна  предмета, укупне вриједности 8 761 616,01 КМ.

Правобранитељство сматра да треба убрзати поступке изван судских нагодби због уштеда у Прорачуну ХНЖ,  па  ће Влади ХНЖ предложити измјену Одлуке о увјетима и поступку за споразумно рјешавање потраживања правних и физичких особа и Прорачуна ХНЖ број: 01-1-02-1664/15 од 19.11.2015.године, на начин да ће измјене ићи у правцу  поједностављења овог поступка.

У Извјешћу је наведено да је у раздобљу од 1.1.2016. године до 31.12.2019. године, из Прорачуна ХНЖ по извршним судским одлукама кроз редовно „Извршење судских пресуда и рјешења о извршењу“ и   у поступку – „изван судских  нагодби“  исплаћено тражитељима  укупан  износ  потраживања  од cca. 16 418 812,00 КМ.

Скупштина ХНЖ је прихватила Извјештај о раду Јавног правобранитељства ХНЖ.

Скупштина је разматрала и прихватила Извјешће Жупанијског суда у Мостару за 2019. годину и Закључком обавезала Владу ХНЖ да се у Прорачуну за 2021. годину осигурају средства за пројект енергетске учинковитости зграде Жупанијског суда.

У Извјешћу се наводи како је у тијеку 2019. године из казнено-правне области примљено 380 нових предмета док је 115 предмета пренесено из претходне године те је ријешено укупно 433 предмета. У грађанској области у извјештајном раздобљу укупно је било 9363 предмета од којих је 2038 запримљених у 2019. години, те је ријешено њих 3260 предмета.

Скупштина ХНЖ је примила на знање Извјешће о раду Жупанијског суда у Мостару.

У наставку сједнице усвојени су Извјешће о извршењу санкција у ХНЖ из члана 1. Закона о извршењу санкција у ХНЖ за 2019. годину и Извјешће о реализацији Збирног плана за 2019. годину свих носитеља Програма развоја малог господарства ХНЖ 2016-2020 и Стратегија развоја малог и средњег подузетништва у ХНЖ 2012 – 2020 године.

Разматране су  Информација о усвајању Акцијског плана активности потребних за извршење генералних мјера наложених пресудом Еуропског суда за људска права према ХНЖ и временски оквир за њихову реализацију и Информација о реализацији потписаних уговора о концесијама из области водопривреде закључно са 31.12.2019. године.

Скупштина ХНЖ је обавезала Владу ХНЖ да у року 45 дана достави извјешће о реализацији потписаних уговора о концесијама из осталих области из надлежности других министарства ХНЖ.