• Post category:Новости
  • Reading time:1 мин читањa

На сједници одржаној 17.03.2020. године, Влада ХНК усвојила је Информацију о свему досад учињеном по питању мјера превенције појаве коронавируса у ХНК и донијела закључке којима је, уз остало, све надлежне институције власти у ХНК задужила да максимално појачају провођење свих рестриктивних и расположивих мјера у циљу спрјечавања ширења коронавируса.

Влада ХНК дала је снажну подршку одлукама и препорукама са јучерашње проширене сједнице Владе Ф БиХ на којој су, уз остале, били присутни премијери кантоналних влада, а особито Одлуци којом је утврђено постојање услова за прописивање мјера непосредне контроле цијена на подручју цијеле Федерације БиХ за поједине производе, задржавање цијена на нивоу затеченом 5.3.2020. године те очување платежне и куповне моћи грађана, као и препорукама које се односе на банкарски и порезни систем у Федерацији БиХ те кредитне мјере које треба предузети.

Влада је, на приједлог Кантоналног штаба цивилне заштите, донијела Одлуку о проглашењу непогоде узроковане појавом коронавируса (ЦОВИД – 19).

У складу са Одлуком о проглашењу стања непогоде, активирају се Штаб цивилне заштите ХНК и штабови јединица локалне самоуправе.

Влада је задужила Штаб цивилне заштите ХНК да стави на располагање залихе опреме и материјално-техничких средстава те да, у оквиру својих овлаштења, континуисано прати и анализира ситуацију везану за појаву коронавируса на подручју ХНК и о томе извјештава Владу најмање једанпут дневно.
Ради провођења мјера заштите и спашавања људи на подручју ХНК, Влада је наредила да сва кантонална министарства, управе и управне организације, правни субјекти и друге институције све своје потенцијале ставе на располагање Кантоналном штабу цивилне заштите те да су опћински/градски штабови цивилне заштите, такође, дужни ставити на располагање све расположиве ресурсе који ће, према плановима заштите и спашавања људи и материјалних добара, у случају потребе, бити кориштени на угроженим подручјима.

Влада је, такође, наредила свим кантоналним министарствима, управама и управним организацијама, уредима и службама да све редовне и планиране програмске активности обавезно ускладе и прилагоде новонасталој ситуацији, особито оне које захтијевају финансијске издатке.

Влада је дала сагласност за набавку опреме, медицинских и других неопходних средстава за сузбијање коронавируса.

Влада је прихватила низ препорука у вези са поступањем послодаваца и радника, а у циљу спрјечавања ширења болести изазване коронавирусом, које је предложио Кризни штаб Кантоналног министарства здравства:

–        Надлежне институције (кантоналне, градске и опћинске), свака у оквиру својих овлаштења, обавезне су хитно донијети привремене мјере ограничавања рада најкасније до 18 сати у трајању од најмање 15 дана: угоститељских објеката свих категорија, ноћних и диско клубова, кладионица, тржних центара, кино дворана, позоришта, музеја, библиотека и читаоница као и рада услужних д‌јелатности: фризери, козметичари, бријачи, педикери и други у којима се остварује ближи контакт с клијентима, осим објеката у којима се продају прехрамбени производи, доставе хране, рада пучких кухиња уз придржавање свих протуепидемијских мјера донесених од стране Завода за јавно здравство Ф БиХ и Завода за јавно здравство ХНК, нарочито држање  међусобне удаљеност од најмање 2 метра приликом куповине.

–        Влада позива на поштивање раније препоруке о отказивању свих јавних и других окупљања.

–        Упутити препоруку лицима старијим од 70 година да не излазе беспотребно на јавна мјеста, да не користе јавни пријевоз те да набавку животних потрепштина и лијекова врши породица, пријатељи и комшије или волонтери и по могућности центри за социјални рад.

–        Препоручити апотекама, банкама и ЦИПС уредима, као и другим институцијама и установама које се баве услужним д‌јелатностима да посао издавања лијекова, новца, личних докумената и других потрепштина организују по принципу контролиранога уласка потрошача у простор.

–        Влада ХНК позива на поштивање препорука ауторитета вјерских заједница о окупљањима у вјерским објектима, на службама /обредима.

–        Обавезују се туристичке агенције да своје активности ускладе с изданим препорукама.

Према Плану заштите и спашавања од природних и других непогода у ХНК, у свим кантоналним министарствима, управама и управним организацијама и заводима бит ће уведено пасивно дежурство у циљу извршавања наредби Кантоналнога штаба цивилне заштите.

Влада је задужила Завод за јавно здравство ХНК да оснажи координацију с Федералном управом за инспекцијске послове у вези са издавањем рјешења о самоизолацији на државној граници како би се предузимале одговарајуће мјере у случају кршења изданих рјешења. На том трагу, потребно је остварити пуну сарадњу Министарства унутрашњих послова ХНК и овлаштених санитарних инспектора у смислу контроле изданих рјешења о самоизолацији те да се прекршитељи прописно кажњавају, без изнимки.

Такође, Влада је телефонски број оперативног центра Цивилне заштите (121 и 036/327-387) ставила на располагање 24 сата дневно за примање позива и пријава грађана везано за COVID-19.

Влада је донијела Одлуку о оснивању Кантоналног мобилног тима за узимање узорака, а Кризни штаб кантоналног министарства здравства припремит ће потребни план д‌јеловања тога тима.

Такође, бит ће појачане епидемиолошке мјере у цијепним центрима при домовима здравља.

Министарство здравства, рада и социјалне заштите ХНК ће, према потреби, предузимати мјере мобилизације и ангажовања, организације и распоређивања рада и раднога времена, промјене мјеста и услова рада појединих здравствених установа и приватних здравствених радника.

Влада је донијела Одлуку да се, у приоду трајања прекида наставе у основним, средњим и високошколским образовним установама, за потребе одвијања online наставе омогући бесплатна дистрибуција образовних видео-материјала путем online платформе и свих других неопходних и пратећих ресурса за одвијање наставе у образовним установама ХНК.

Влада ХНК је наредила свим руководитељима у кантоналним министарствима, управама и управним организацијама, уредима и службама Владе, те ванбуџетским фондовима и јавним предузећима у којима кантонална Влада врши управљачка права, да прилагоде рад у складу са потребама посла и планираним активностима те да, гд‌је год је то могуће, привремено смање број запосленика на тим пословима, особито онима из ризичних група, те мајкама с д‌јецом до десет година старости.